^Powrót na górę

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

W  CV Liceum Ogólnokształcącym

w roku szkolnym 2017/2018

 

11 września 2017r.

Zebranie z rodzicami (w klasach trzecich LO i Gim. – zebranie z dyrektorem)

2 października 2017r.

Dzień otwarty – informacja o ocenach i zachowaniu

6 listopada 2017r.

Zebranie z rodzicami

11 grudnia 2017r.

Zebranie z rodzicami  informujące  o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi ocenami zachowania

11 stycznia 2018r.

Zebranie z rodzicami po I półroczu

5 marca 2018r.

Dzień otwarty – informacja o ocenach i zachowaniu

9 kwietnia 2018r.

Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach i zachowaniu

(w klasach III LO – zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

4 czerwca 2018r.

Zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi zachowania

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  NR 106

w roku szkolnym 2014/2015

 

8 września 2014r.

Zebranie organizacyjne

6 października 2014r.

Dzień otwarty – informacja o ocenach i zachowaniu

3 listopada 2014r.

Zebranie – informacja o ocenach i zachowaniu

8 grudnia 2014r.

Zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi zachowania

15 stycznia 2015r.

Zebranie po I półroczu

30marca  2015r.

Zebranie – informacja o ocenach i zachowaniu;
(w klasach III LO – zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

11 maja 2015r.

Dzień otwarty – informacja o ocenach i zachowaniu

8 czerwca 2015r.

Zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi zachowania

Copyright © 2013. CV Liceum Ogólnokształcące  Rights Reserved.