^Powrót na górę

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Organizacja roku szkolnego

 Organizacja roku szkolnego 2017/2018

w CV Liceum Ogólnokształcącym

z oddziałami Gimnazjum nr 122

Data

Zagadnienie

4 września 2017r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

11 września 2017r

Zebrania z rodzicami. W klasach trzecich LO i Gim – zebrania z dyrektorem szkoły (godz. 18.00).

2 października 2017r.

Dzień otwarty – informacja o ocenach i zachowaniu

13 października 2017r.

Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych liceum (lekcje wg planu)

2 i 3 listopada 2017r

Dni wolne dla LO i GIM

6 listopada 2017r.

Zebrania z rodzicami

Do 11 grudnia 2017r.

Wystawianie zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi /nagannymi ocenami zachowania

11 grudnia 2017r.

Zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi /nagannymi ocenami zachowania

Od 23 grudnia 2017r
do 1 stycznia 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna, Nowy Rok

Do 5 stycznia 2018r.

Wystawianie ocen po I półroczu

8 stycznia 2018r.

Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację po I półroczu

11 stycznia 2018r. czwartek

Zebranie z rodzicami po I półroczu

Od   15 do 28 stycznia 2018r.

Ferie zimowe

5 marca 2018r.

Dzień otwarty – informacja o ocenach i zachowaniu

Od 29 marca do 3 kwietnia 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia 2018 r.

W klasach trzecich LO – wystawianie zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi ocenami zachowania

9 kwietnia 2018 r.

Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach i zachowaniu (w klasach III LO – zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

Do 16 kwietnia 2018r.

Wystawianie ocen (przewidywanych) rocznych w klasach III LO

Do 17 kwietnia 2018r.

(do godz. 12.00)

Uczniowie klas III LO składają podania o egzaminy podwyższające ocenę końcową (dotyczy wszystkich ocen) i egzaminy klasyfikacyjne

18 i 19 kwietnia 2018r.

Egzaminy podwyższające oceny i egzaminy klasyfikacyjne w LO

20 kwietnia 2018r.

Wystawianie ocen rocznych w klasach III LO – ocena ostateczna

18–20 kwietnia 2018r.

Egzaminy gimnazjalne

20 kwietnia 2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Gim. i LO

23 kwietnia 2018r.

Rada pedagogiczna – klasyfikacja i zatwierdzenie klasyfikacji rocznej w klasach III LO;

27 kwietnia 2018r.

Zakończenie roku szkolnego klas III LO

30 kwietnia 2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 i 4 maja 2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Gim i LO

7 i 8 maja 2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla LO

4 – 29 maja 2018r.

Egzaminy maturalne

1 czerwca 2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w Gim. i LO -po Bożym Ciele

Do 2 czerwca 2018r.

Wystawianie zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi ocenami zachowania

4 czerwca 2018r.

Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi ocenami zachowania

Do 8 czerwca 2018r.

Wystawianie ocen przewidywanych rocznych

Do 11 czerwca 2018r.

(do godz. 12.00)

Uczniowie składają podania o egzaminy podwyższające ocenę końcową (dotyczy wszystkich ocen) i egzaminy klasyfikacyjne

13 i 14 czerwca 2018r.

Egzaminy podwyższające oceny i egzaminy klasyfikacyjne

15 czerwca 2018r.

Wystawianie ocen rocznych

18 czerwca 2018r.

Rada pedagogiczna zatwierdzająca roczne wyniki klasyfikacji i promocji

21 czerwca 2018r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach trzech Gim. – godz. 15.00

22 czerwca 2018r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

Ferie letnie

Copyright © 2013. CV Liceum Ogólnokształcące  Rights Reserved.