^Powrót na górę

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Lekcja inna niż wszystkie…

 

niaLekcja w Narodowym Instytucie Audiowizualnym zorganizowana 3 listopada dla klas 2C i 3A Liceum z pewnością różniła się od dotychczasowych wycieczek dydaktycznych. Ku naszemu zaskoczeniu , prowadzący - pan Karol Jachymek - starał się zaangażować nas do aktywnego udziału w spotkaniu. Był zainteresowanym tym, co mieliśmy do powiedzenia, sprawnie kierował dyskusją. A temat lekcji dotyczył motywu śmierci w kulturze. Przez trzy godziny intensywnych zajęć pojawiały się tytuły omawianych lektur, ikonografia personifikująca wizerunek śmierci, przykłady dzieł malarskich, fotografie, teksty piosenek, utwory poetyckie. Znane nam pojęcia łacińskie: danse macabre, vanitas, memento mori, przeplatały się z obrazami starych mistrzów – Dürera, Bruegela, z dziełami autorów XX wieku – Beksińskiego , Wilesa, Szymborskiej, Bursy, Twardowskiego. Liryczna piosenka Przybory i Wasowskiego, wykonana przez Turnaua rozbrzmiewała obok przeboju Republiki „Śmierć w bikini”.

Prowadzący przygotował interesujące zadania , a praca w grupach, burza mózgów, interpretacje tekstów kultury dawały możliwość każdemu z nas na wyrażenie własnej opinii, pozwalały brać aktywny udział w lekcji. Poznaliśmy różniące się od siebie spojrzenia na śmierć - dotyczące sfery duchowej oraz wypowiedzi artystycznej.

Kolejne moduły zajęć rozdzielały przerwy, w trakcie których mogliśmy poznać nowoczesny budynek Instytutu, czy odetchnąć w sympatycznie urządzonej kawiarni.

Początkowe obawy, że wykład będzie nudny, okazały się bezpodstawne. Lekcja była atrakcyjna i ukazywała popularny motyw w różnorodny sposób. Maturzyści z 3A zapewne wykorzystają wiedzę z zajęć już w maju, a nam na pewno będzie łatwiej przygotować się do ustnej matury z języka polskiego w kolejnym roku.

Uwagami podzieliły się : Klaudia Budek, Kinga Swetkowicz z klasy 2C

Zdjęcia wykonał – Marcin Rukat z klasy 2C

 

Copyright © 2013. CV Liceum Ogólnokształcące  Rights Reserved.