^Powrót na górę

Gimnazjum Nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle’a

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

folderDnia 3 września 2012 r. odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/2013.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 106 Pani Elżbieta Gęsina szczególnie serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość uczniów klas pierwszych i ich Rodziców. W swoim przemówieniu przybliżyła sylwetki patronów obu szkół, zwróciła uwagę na funkcjonujące w szkole koła zainteresowań, organizowane, niezwykle ciekawe  roczystości, przedstawiła Wicedyrektora Gimnazjum nr 122 - Panią

Bożenę Pachanę, wychowawców klas pierwszych oraz pedagogów gimnazjum – Panią Annę Perkowską- Klejman i Panią Monikę Boguszewską.

Następnie uczniowie mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny i prezentację multimedialną pt. „Nasze polskie dzieje: wzloty i upadki, żale i nadzieje". Wiele emocji wzbudził film ukazujący szereg wojen i walk o Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej.
Uroczystość pozwoliła zrealizować w ramach programu wychowawczego ważne zagadnienia patriotyczne. Przybliżyła tradycje naszego narodu.
Ogromne wrażenie na wszystkich widzach zrobił wspaniały występ uczniów z „Theatrum mundi" pod kierunkiem Pani Aldony Narkiewicz. Wielu wzruszeń dostarczyły także pięknie zatańczony przez aktorów polonez i przypomniane wydarzenia historyczne ukazane w utworze pt. „Pan Tadeusz".
Spektakl na długo pozostanie w pamięci obecnych na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2012/2013.
Po uroczystości odbyło się spotkanie wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych.

Copyright © 2013. Gimnazjum Nr 122  Rights Reserved.