^Powrót na górę

Gimnazjum Nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle’a

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

w CV Liceum Ogólnokształcącym

z oddziałami Gimnazjum nr 122

Data Zagadnienie
4 września 2017r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
11 września 2017r Zebrania z rodzicami. W klasach trzecich LO i Gim – zebrania z dyrektorem szkoły (godz. 18.00).
2 października 2017r. Dzień otwarty – informacja o ocenach i zachowaniu

13 października 2017r.

Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych liceum (lekcje wg planu)
2 i 3 listopada 2017r Dni wolne dla LO i GIM
6 listopada 2017r. Zebrania z rodzicami
Do 11 grudnia 2017r. Wystawianie zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi /nagannymi ocenami zachowania
11 grudnia 2017r. Zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi /nagannymi ocenami zachowania
Od 23 grudnia 2017r
do 1 stycznia 2018r.
Zimowa przerwa świąteczna, Nowy Rok
Do 5 stycznia 2018r. Wystawianie ocen po I półroczu
8 stycznia 2018r. Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację po I półroczu
11 stycznia 2018r. czwartek Zebranie z rodzicami po I półroczu
Od   15 do 28 stycznia 2018r. Ferie zimowe
5 marca 2018r. Dzień otwarty – informacja o ocenach i zachowaniu
Od 29 marca do 3 kwietnia 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna
9 kwietnia 2018 r. W klasach trzecich LO – wystawianie zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi ocenami zachowania
9 kwietnia 2018 r. Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach i zachowaniu (w klasach III LO – zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)
Do 16 kwietnia 2018r. Wystawianie ocen (przewidywanych) rocznych w klasach III LO

Do 17 kwietnia 2018r.

(do godz. 12.00)

Uczniowie klas III LO składają podania o egzaminy podwyższające ocenę końcową (dotyczy wszystkich ocen) i egzaminy klasyfikacyjne
18 i 19 kwietnia 2018r. Egzaminy podwyższające oceny i egzaminy klasyfikacyjne w LO
20 kwietnia 2018r. Wystawianie ocen rocznych w klasach III LO – ocena ostateczna
18–20 kwietnia 2018r. Egzaminy gimnazjalne
20 kwietnia 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Gim. i LO
23 kwietnia 2018r. Rada pedagogiczna – klasyfikacja i zatwierdzenie klasyfikacji rocznej w klasach III LO;
27 kwietnia 2018r. Zakończenie roku szkolnego klas III LO
30 kwietnia 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 i 4 maja 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Gim i LO
7 i 8 maja 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla LO
4 – 29 maja 2018r. Egzaminy maturalne
1 czerwca 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w Gim. i LO -po Bożym Ciele
Do 2 czerwca 2018r. Wystawianie zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi ocenami zachowania
4 czerwca 2018r. Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi ocenami zachowania
Do 8 czerwca 2018r. Wystawianie ocen przewidywanych rocznych

Do 11 czerwca 2018r.

(do godz. 12.00)

Uczniowie składają podania o egzaminy podwyższające ocenę końcową (dotyczy wszystkich ocen) i egzaminy klasyfikacyjne
13 i 14 czerwca 2018r. Egzaminy podwyższające oceny i egzaminy klasyfikacyjne
15 czerwca 2018r. Wystawianie ocen rocznych
18 czerwca 2018r. Rada pedagogiczna zatwierdzająca roczne wyniki klasyfikacji i promocji
21 czerwca 2018r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach trzech Gim. – godz. 15.00
22 czerwca 2018r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
25 czerwca – 31 sierpnia 2018r. Ferie letnie

 

Copyright © 2013. Gimnazjum Nr 122  Rights Reserved.