^Powrót na górę

Gimnazjum Nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle’a

Zaproszenie na warsztaty odwagi

ZAPRASZAM NA WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

METODAMI AKTYWNYMI- PRZEZ DOŚWIADCZENIE I ZABAWĘ

CZY ZNASZ SWOJE MOCNE STRONY ?

/praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości, budowanie planu rozwoju, coaching grupowy, wspólne podejmowania decyzji/

CZY WIESZ JAKĄ ROLĘ PEŁNISZ W GRUPIE ?

KTO WIE MOŻE JESTEŚ URODZONYM LIDEREM ?

budowanie odpowiedzialności za siebie na tle grupy- role społeczne, rozumienie wpływu na innych/

CZY POTRAFISZ OPANOWAĆ STRES PODCZAS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH?

CZY POTRAFISZ ODMAWIAĆ ? NAUKA ASERTYWNOŚCI ! nie bądź ofiarą nie musisz spełniać wszystkich próśb!

/wyrażanie krytyki, skuteczna odmowa, ochrona własnych granic w sytuacji zagrożenia typu: narkotyki, alkohol, przemoc/

CZY ROZUMIESZ WŁASNE EMOCJE? DLACZEGO JESTEŚ ZŁY ALBO CIESZYSZ SIĘ?,

CZY WIESZ, ŻE MASZ WPŁYW NA EMOCJE INNYCH?/ reakcja na krytykę, ćwiczenia odróżniania faktów od ocen, uczuć od opinii ,akceptacja złości, rozpoznawanie uczuć /

 

CZY POTRAFISZ CZYTAĆ z MOWY CIAŁA ?/ rozumienie innych, opanowywanie własnej gestykulacji/

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie w najbliższą środę 23.10 o godz. 15.30 w Sali Lustrzanej

 

 

ZAPRASZAM NA WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH METODAMI AKTYWNYMI- PRZEZ DOŚWIADCZENIE I ZABAWĘ

Monika Dziak / psycholog

 

Zapisy odbywają się w pokoju 165 lub tutaj

 

Copyright © 2013. Gimnazjum Nr 122  Rights Reserved.