W dniach 29-30 września 2018 r. przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie odbył się Festiwal Nauki Małego Człowieka, którego głównym organizatorem był dr Piotr Lesiak z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. MiniFestiwal wspierali też Dziekani Wydziałów Fizyki oraz Matematyki i Nauk Informacyjnych PW a także "Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha". W realizację warsztatów tematycznych w czasie Festiwalu zaangażowali byli również uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły.

Ideą wydarzenia jest promocja wiedzy i udostępnianie jej społeczeństwu, prezentowanie najnowszych odkryć oraz dążenie do dalszego rozwoju nauki w  Polsce. W czasie trwania Festiwalu na uczestników czekały interesujące wykłady, pokazy i warsztaty promujące nauki ścisłe i ich zastosowania w praktyce. Za ich organizację odpowiadały warszawskie i pozawarszawskie uczelnie, szkoły, instytucje, i firmy.

Delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły przygotowała stoisko pt.: „Ciekawa matematyka”. Znalazły się na nim wieża Hanoi, tangramy, wstęga Möbiusa, origami matematyczne i inne logiczne łamigłówki. Nasze warsztaty były okazją do rozbudzania kreatywności i rozwijania zainteresowań zarówno wśród odwiedzających, jak i prowadzących. Uczestnictwo w Festiwalu było też dobrą formą promocji naszej Szkoły wśród odwiedzających nas młodych ludzi.

We współorganizację Festiwalu Nauki Małego Człowieka z ramienia naszej szkoły włączyło się prawie czterdziestu uczniów z klas gimnazjalnych (klasy: 3C, 3D i 3F) i licealnych (klasy: 1A, 1C, 1E, 2D, 2E) oraz nauczyciele matematyki i techniki.

Małgorzata Roman