Dnia 15 października 2018 r. w murach CV LO obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej połączony z obchodami Dnia Patrona przygotowany przez: Panią Anną Arciszewską, Panią Magdalenę Siembor i Panią Małgorzatę Szyłak-Szydłowską. Tego dnia odbyło się także uroczyste ślubowanie klas pierwszych liceum.

Był to spektakl słowno-muzyczny poświęcony biografii i poezji Zbigniewa Herberta.

W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej uczniowie podziękowali Pani Dyrektor, Wicedyrektorom oraz nauczycielom za trud włożony w edukację i wychowanie, za czas nam poświęcony, za cierpliwość a także życzliwość okazywaną każdego dnia. Złożyli także życzenia pracownikom oświaty.

Podczas uroczystości zostały także ogłoszone wyniki konkursu wiedzy o życiu i twórczości patrona szkoły zorganizowanego dla uczniów klas pierwszych . W czasie spektaklu widzowie mogli obejrzeć prezentację o pisarzu oraz posłuchać archiwalnego nagrania z udziałem Zbigniewa Herberta.

Tradycją naszej szkoły jest cykl lekcji w klasach pierwszych poświęconych temu wybitnemu intelektualiście zakończonych recytacją wybranych wierszy. Podczas uroczystości uczniowie, którzy wyróżnili się wspaniałą recytacją,mogli ją zaprezentować szerszej publiczności.

Niezwykle wzruszający był także taniec do piosenek Przemysława Gintrowskiego przygotowany przez uczniów wielu klas pierwszych liceum: 1b, 1c, 1e, 1f oraz 3d gimnazjum. Nasi uczniowie są niezwykle uzdolnieni artystycznie. Pięknie tańczą, grają na instrumentach , recytują i chętnie angażują się w życie szkoły. Wspierają Ich w działaniach nauczyciele. Każda uroczystość pozostaje na długo w naszej pamięci.