W dniu 5. września 2022 (poniedziałek) o godz. 18.00 w CV LO
odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami w salach lekcyjnych.