Międzyszkolne Koło Teatralne „Theatrum Mundi”

 

istnieje w Zespole Szkół nr 106 od roku szkolnego 2006 - 2007.

W repertuarze Koła znajdują się spektakle teatralne uznanych autorów, spektakle autorskie,  widowiska historyczne, montaże słowno – muzyczno - multimedialne,  spektakle poetyckie, programy kabaretowe. Każdy kolejny rok szkolny rozpoczyna widowisko poetycko – multimedialne przybliżające ważne wydarzenia z historii Polski. Takie powitanie nowych uczniów stało się już swoistą tradycją szkoły i cieszy się dużym uznaniem.

W zajęciach Koła uczestniczą gimnazjaliści i licealiści. Działania teatralne są  doskonałym sposobem umożliwiającym młodzieży rozwój jej talentów i zainteresowań. Wyzwalają w młodych ludziach aktywność twórczą, postawę kreacyjną, wdrażają do współuczestnictwa w kulturze, zachęcają do pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz do godnego reprezentowania szkoły. Przełamują także różne bariery psychologiczne, uczą rzetelności i wytrwałości w realizacji przyjętych na siebie zobowiązań wobec kolegów z zespołu oraz całej szkoły. Częste są przypadki, że uczniowie wcale nie wyróżniający się w nauce odkrywają swe predyspozycje aktorskie i bardzo dobrze spełniają się w teatrze; niektórzy nawet zaczynają wiązać z nim swoje plany życiowe. Wieloletnie już i nieprzerwane istnienie teatru oraz intensywna praca całego, chociaż wciąż zmieniającego się zespołu, pod kierunkiem prof. Aldony Narkiewicz (polonistki i poetki) owocuje dobrymi, ambitnymi, o dużym stopniu perfekcjonizmu spektaklami, które nieodmiennie stanowią atrakcję uroczystości szkolnych i przyciągają coraz to nowych miłośników gry scenicznej. „Theatrum Mundi” – dzięki swym osiągnięciom na festiwalach i przeglądach teatralnych – jest już znany i rozpoznawalny wśród szkolnej społeczności Warszawy, podobnie jak znany jest w swojej dzielnicy. Wiadomo po prostu, że w „Herbercie”  na Białołęce jest dobry teatr…

 

Repertuar:

 „Rekonstrukcja poety” – autorska wersja dramatu Z. Herberta w aranżacji i interpretacji A. Narkiewicz

„Jaskinia filozofów” – również autorska wersja dramatu Z. Herberta w aranżacji i interpretacji A. Narkiewicz

„ Król malowany” – baśń teatralna na podstawie scenariusza Ewy Lipskiej i własnych tekstów A. Narkiewicz

„Elo, to ja” – sztuka o problemach współczesnej młodzieży; jej autorką jest nasza uczennica, ubiegłoroczna maturzystka, obecnie studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Marysia Asman (również laureatka konkursu dla młodych dramaturgów)

„On będzie Miasto” – spektakl poetycki na kanwie wierszy Zbigniewa Herberta

„Noc komety” – sztuka na podstawie dramatu Alberta Camus’a „Stan oblężenia” oraz wierszy Zbigniewa Herberta

Dzień Talentów – spektakl teatralno-pantomimiczny „Maskarada, czyli Opowieść o miłości i śmierci” na podstawie poezji Aleksandra Błoka „Buda jarmarczna”, baśni mimicznych  Bolesława Leśmiana „Pierrot i Kolombina” , „Skrzypek opętany” oraz własnych tekstów A. Narkiewicz

Spektakle poetycko – muzyczne na pożegnanie  klas maturalnych oraz na zakończenie roku szkolnego : „Podróż w Nieznane”, „Lekcja życia”, „Przed nami wciąż jakaś droga”, „Nic dwa razy się nie zdarza”, „Idźmy !”, „Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam…”, „Lekcja łaciny” i „Lekcja języka polskiego” wg „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, „Wakacje, znowu będą wakacje”, „Pan Cogito, czyli Przygody człowieka myślącego”, występy kabaretowe „Szkoła óczy” i „Jestem sobie”

Spektakle literacko-multimedialne na inaugurację roku szkolnego :”Polski Wrzesień”, „Oto dziś dzień krwi i chwały. Taka była nasza historia”, „Polska to jest wielka rzecz”, „Polskie dzieje: klęski i upadki wzloty i nadzieje”

Walentynki – „Ogrody i zarośla miłości”, „Miłość na przestrzeni wieków”

Święto Niepodległości – „Już ją widzieli idącą…” „Niechaj Polska zna, jakich synów ma”                 z wykorzystaniem fragmentów „Nocy listopadowej”, „Warszawianki”, „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego

Jasełka – „Dyjalog na narodzenie Syna Bożego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, z Bogarodzice Panny Maryjej w mieście Betlejem Judzkiem”

Dzień Edukacji Narodowej – „Zawsze takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, „Król malowany”  

Osiągnięcia:

 

Przegląd zespołów teatralnych szkół ponadgimnazjalnych TEATRALIA 2008. Uczniowie zaprezentowali spektakl  Zbigniewa Herberta „Rekonstrukcja poety” - wyróżnienie

Przegląd zespołów teatralnych szkół ponadgimnazjalnych TEATRALIA 2011. Uczniowie zaprezentowali spektakl „Król malowany”  i zdobyli III miejsce.

Przegląd zespołów teatralnych szkół ponadgimnazjalnych TEATRALIA 2013. Uczniowie zaprezentowali dwa spektakle „Elo, to ja” i „Noc komety”  i zdobyli II miejsce.

Udział „Theatrum Mundi” w festiwalu teatralnym pn. Grochowskie Spotkania Teatralne „Na rogatkach”, marzec  2014,  w LXXII LO im. Jakuba Jasińskiego w Warszawie – zdobycie wyróżnienia.

III Międzyszkolny Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Spektakli Profilaktycznych „Lusterko” w MDK Ochota, w dn. 1 XII 2015 – wystawienie sztuki „Elo, to ja” autorstwa byłej uczennicy, Marysi Asman; czworo wykonawców zdobyło dyplomy i statuetki Przeglądu za „wybitne kreacja aktorskie” : Ewelina Bacławska –  kl. II B CV LO, Helena Szczerba – kl. 3f Gimnazjum nr 122, Kinga Brodowska -  kl. 3a Gimnazjum nr 122 i Kamil Dolniak – kl. 2a Gimnazjum nr 122.