Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

 

Pobierz w PDF 

 

Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

 

Pobierz w PDF 

 

Klauzula Informacyjna

 

Pobierz w PDF

 

Treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dostępna jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

Informacje na temat Regulaminu można również uzyskać pod numerem telefonu 22-884 43 80 wew. 23