Alicja Krukowska, Hanna Kamińska, Paulina Dymińska

W ramach programu Erasmus Plus realizując założenia programu „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” („Creative Teachers in Modern Europe”) miałyśmy możliwość uczestniczyć w programie Teacher Placement Programm w Carlow w Irlandii.

Carlow to niewielkie miasto położone w południowo –wschodniej Irlandii, w rejonie County Carlow.

W mieście znajduje się kilka zabytków, w tym Brownshill Dolmen - grobowiec datowany na 4000-3000 r pne, ważący blisko 150 ton. Innymi zabytkami są Duccatts Grove house, pozostałości po zamku Carlow czy ratusz miejski.

Nasz pobyt miał na celu podniesienie znajomości języka angielskiego oraz poznanie irlandzkiego systemu edukacji poprzez obserwacje lekcji w Presentation College w Carlow.

Oxford to wielotysięczne miasto w Anglii, znane głównie z uczelni wyższych kształcących wybitnych naukowców, polityków czy artystów. Oprócz tego jest miastem oferującym edukację językową, w zakresie angielskiego. Jedną ze szkół realizującą takie założenia jest szkoła Regent School of Oxford, która jako pierwsza zaoferowała taki sposób kształcenia językowego. Miałam przyjemność odbycia kurs z języka angielskiego, który trwał dwa tygodnie. Zajęcia realizowane były od poniedziałku do piątku w godzinach 08:45-15:45 włączając w to przerwy. Szkoła oferuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie certyfikatów językowych, w tym przygotowanie do egzaminu FCE. Zajęcia szkolne obejmowały naukę języka na różnych poziomach stawiając głównie na problemy i zaległości w języku. Dzięki wzięciu udziału
w zajęciach i w projekcie można było powtórzyć, odświeżyć i nabrać większej pewności językowej. Poza tym szkoła oferuje zajęcia z ludźmi z całego świata co przekłada się również na zawiązanie nowych znajomości, poznanie różnych kultur i religii. Poprzez takie działanie zwiększa się zatem aspekt wielokulturowości co przełożyło się na prowadzone w placówce macierzystej zajęcia z lekcji religii.

Ponadto w Oxfordzie można spędzić miło czas zwiedzając między innymi Ashmolean Museum; Bodleian Library, Radcliffe Camera, Christ Church Cathedral czy Church of St. Mary Virgin. 

„Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół

i placówek”

Do Projektu „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek” - organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach Funduszy Europejskich. Wiedza Edukacja Rozwój - CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta przystąpiło 16 października 2018 roku. Szkoła jako kluczową kompetencję wybrała:

Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej - w III etapie nauczania.

CELE PROJEKTU:

Poprawa funkcjonowania warszawskich instytucji wspomagania w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt polega na przygotowaniu uczestników projektu, koordynatorów – osób zamierzających wspomagać lub wspomagających rozwój szkół w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

ETAPY PROJEKTU:

Uczestnik projektu i szkoła na etapie rekrutacji wybierają jedną kompetencję , a następnie uczestnik jako koordynator projektu, będzie wspomagał wskazaną szkołę.

Relacja z kursu ,,Worcester – One week course for physical education teachers’’ – Aneta Frąckowiak

W ramach programu Erasmus Plus miałam możliwość uczestniczyć w siedmiodniowym kursie dla nauczycieli wychowania fizycznego w Worcester.

Jak było?

Przede wszystkim dużo informacji o systemie edukacji w Wielkiej Brytanii , obserwacja lekcji, aktywny udział w zajęciach z wf oraz wspaniali nauczyciele z różnych stron świata. Zajęcia podzielone były na dwie części: teoretyczną i praktyczną oraz część kulturową na , którą składały się dwie wycieczki.

Sprawozdanie ze szkoleń (październik 2017 – sierpień 2018) dla nauczycieli CV LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie w ramach programu Erasmus Plus, mobilność kadry edukacyjnej, tytuł projektu: „Kreatywni Nauczyciele w Nowoczesnej Europie”.

  1. Iwona Porowska, nauczyciel języka angielskiego, szkolenie we Florencji pt. „Techniki audiowizualne i media społecznościowe w nauczaniu”

Jako pierwsza odbyłam szkolenie zagraniczne w ramach udziału w projekcie. Temat szkolenia: " Techniki audiowizualne i media społecznościowe w nauczaniu".

Nauczanie we współczesnym świecie powinno zawierać w sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne, gdyż technologia towarzyszy uczniom na każdym kroku w ich codziennym życiu. Wykorzystanie telefonów komórkowych w czasie lekcji nie tylko języków obcych może okazać się przydatne w procesie nauczania i uczenia się np. poprzez kręcenie krótkich filmików tematycznych, robienie zdjęć na dany temat, a pózniej prezentowanie zawartych tam treści merytorycznych.

            Internet i technologie mobilne umożliwiają natychmiastową komunikację. Użytkownik może być odbiorcą, twórcą, bądź współtwórcą przekazu. Są przydatne w nauczaniu ponieważ urozmaicają metody nauczania (nauczyciel idzie z duchem czasu), respektują świat w jakim żyją/ uczą się dzisiejsi nastolatkowie, motywują do nauki, kształtują autonomię w nauczaniu, rozwijają kompetencje komunikacyjne i kulturowe.

            Do nowoczesnych rozwiązań przydatnych w nauczaniu należy anglojęzyczna aplikacja Kahoot. Dostępna jest na smartfonie, tablecie, komputerze. Ma formę quizu, pytań otwartych. Uczniowie odpowiadają na pytania w grupach. Liczą się poprawne odpowiedzi, ważna jest też szybkość. Uczniowie na bieżąco widzą pozycję swojej drużyny na tle innych. Program przydatny jest przy wprowadzaniu nowego materiału bądź powtórzeniu. Uczniowie i nauczyciele mogą stworzyć własne gry, zależnie od potrzeb, bądź skorzystać z udostępnionych. Grze oprócz aspektów edukacyjnych towarzyszą emocje, zabawa, rywalizacja, oczekiwanie.