Rada Rodziców CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Warszawie:

 

Przewodnicząca: p. Anna Ogrodnik (3A)

Wiceprzewodnicząca: p. Magdalena Adamska (1J)

Skarbnik: p. Natalia Duś (4A)

Sekretarz: p. Zbigniew Bałaga (1F)

Członek prezydium: p. Anna Gryziak (1A)

 

 nr konta bankowego:

Rada Rodziców przy CV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta

ul. Vincenta van Gogha 1

03-188 Warszawa

 

Warszawski Bank Spółdzielczy

18 8015 0004 0086 3458 2080 0001

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia oraz klasę

 

Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne. Wszystkie środki przeznaczane są na potrzeby uczniów. Roczna składka wynosi 100 zł.