Alicja Krukowska, Hanna Kamińska, Paulina Dymińska

W ramach programu Erasmus Plus realizując założenia programu „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” („Creative Teachers in Modern Europe”) miałyśmy możliwość uczestniczyć w programie Teacher Placement Programm w Carlow w Irlandii.

Carlow to niewielkie miasto położone w południowo –wschodniej Irlandii, w rejonie County Carlow.

W mieście znajduje się kilka zabytków, w tym Brownshill Dolmen - grobowiec datowany na 4000-3000 r pne, ważący blisko 150 ton. Innymi zabytkami są Duccatts Grove house, pozostałości po zamku Carlow czy ratusz miejski.

Nasz pobyt miał na celu podniesienie znajomości języka angielskiego oraz poznanie irlandzkiego systemu edukacji poprzez obserwacje lekcji w Presentation College w Carlow.

Kurs języka angielskiego w English Language Ireland prowadzony był przez native speaker’a. Dzięki takiej osobie stało się możliwe nie tylko zdobycie wiedzy z języka angielskiego, ale poznanie kultury i historii kraju. Oprócz tego w szkole zawiązałyśmy znajomości z ludźmi z Brazylii, Chin, Hong-Kongu, Francji czy Arabii Saudyjskiej.

Ciekawym i inspirującym doświadczeniem była praktyka w szkole irlandzkiej. Miałyśmy okazję dokładnie zapoznać się z systemem szkolnictwa oraz wymienić swoje doświadczenia w codziennych rozmowach z nauczycielami. Obserwacje trwały 2 tygodnie i odbywały się w godzinach pracy szkoły 8.50-16.00. Szczególną uwagę zwracałyśmy na metody pracy i podejście do ucznia na przedmiotach, których uczymy. Zaowocowało to zdobyciem nowych idei i pomysłów do realizacji w naszej placówce.

Szkoły w Polsce i Irlandii różnią się od siebie. W szkole irlandzkiej uczniowie noszą mundurki, szkoła średnia trwa 6-7 lat. Dużą wagę przywiązuje się do zajęć praktycznych, projektów oraz doświadczeń wykonywanych na lekcjach. Programy nauczania są mniej obszerne a sale lekcyjne są lepiej wyposażone technicznie. To co jest wspólne w naszych szkołach to nauczyciele uczący z pasją i otwarta, kreatywna młodzież.

                                                                                               

Bardzo interesującym doświadczeniem były lekcje religii w Kościele w Carlow, gdzie uczniowie wraz z nauczycielką religii uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. Kolejnym wydarzeniem była wycieczka na irlandzką farmę-tam uczniowie zaznajomili się z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego.

Oprócz codziennych obowiązków w szkole miałyśmy okazje zobaczyć ciekawe miejsca w Irlandii. Największe wrażenie zrobiły na nas: średniowieczny zamek w Kilkenny, a także w Trinity College w Dublinie- uniwersytet z 1592r. w którym można zobaczyć słynną bibliotekę oraz Book of Kells, rękopis z IX wieku –największy skarb kultury Irlandii i najsłynniejszy średniowieczny rękopis świata.

Dwa tygodnie spędzone w Irlandii były bardzo intensywne. To był czas nawiązywania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, nauka o tolerancji i otwartości na inne kultury. Myślę, że każda z nas znalazła w irlandzkiej szkole proste rozwiązania, które mogę usprawnić pracę nauczyciela. Było to dla nas cenne, pedagogiczne doświadczenie.

Projekt, w którym brałyśmy udział zaowocuje wystawą zdjęć, podczas której zaprezentowany będzie kontekst wielokulturowości z miejsc odwiedzonych przez wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie. Piknik szkolny promujący zdrowy styl życia dla uczniów i środowiska lokalnego.

Chciałybyśmy również podzielić się wiedzą z zakresu metod prowadzenia lekcji w innych krajach z nauczycielami naszych szkół wykorzystując do tego materiały z Presentation College w Carlow.