Klasa

Nazwa klasy

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty na świadectwie, które są punktowane

1a

Matematyczno - geograficzna Menedżerska

matematyka, informatyka, geografia,  j. angielski

  1. Pierwszy język: angielski
  2. Drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski

j. polski, matematyka, informatyka, język obcy wpisany na świadectwie jako przedmiot obowiązkowy

Klasa objęta jest programem nauczania, który zawiera treści z zakresu podstaw ekonomii, dzięki czemu już w szkole średniej zdobędziesz wiedzę, którą inni spotkają się dopiero na studiach. Zdobyte wiadomości możesz wzbogacać korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych z matematyki, informatyki, geografii.

Dodatkowym atutem tej klasy jest zwiększona ilość godzin języka angielskiego oraz możliwość nauki języka hiszpańskiego.

W tej klasie przygotowujemy do studiów na kierunkach: matematyka, informatyka,  turystyka, ekonomia zarządzanie i marketing i innych.

1b

Ekologiczna

biologia, chemia, j. angielski

  1. Pierwszy język: angielski
  2. Drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski

j. polski, biologia, chemia, język obcy wpisany na świadectwie jako przedmiot obowiązkowy

Klasa ekologiczna stworzy Ci możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu biologii i chemii oraz udziału w interesujących projektach z tych przedmiotów. Zdobyte  na lekcjach wiadomości możesz uzupełniać korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych (biologicznego, chemicznego).

Dodatkowym atutem tej klasy jest zwiększona ilość godzin języka angielskiego oraz możliwość nauki języka hiszpańskiego.

W tej klasie przygotowujemy do studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, kosmetologia, dietetyka, ochrona środowiska, biotechnologia, rolnictwo i ogrodnictwo i wiele innych.

1c

Humanistyczna Dziennikarska

j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski

  1. Pierwszy język: angielski
  2. Drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski

j. polski,  wiedza o społeczeństwie historia, język obcy wpisany na świadectwie jako przedmiot obowiązkowy

Klasa dziennikarska objęta jest autorskim programem, który zawiera treści związane z historią i rozwojem mediów. Jeśli wybierzesz klasę dziennikarską, będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez cenionych dziennikarzy prasowych,  radiowych i telewizyjnych oraz odwiedzać miejsca ich pracy. Zdobyte wiadomości możesz uzupełniać korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych, m. in. warsztatów dziennikarskich, koła teatralnego, dyskusyjnego klubu filmowego.

Dodatkowym atutem tej klasy jest zwiększona ilość godzin języka angielskiego oraz możliwość nauki języka hiszpańskiego.

W tej klasie przygotowujemy do studiów na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, socjologia, pedagogika, kulturoznawstwo, europeistyka, teatrologia, politologia, stosunki międzynarodowe, filologie.

1d

Humanistyczna Medialno - kulturowa

j. polski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, j. angielski

  1. Pierwszy język: angielski
  2. Drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski

j. polski, wiedza o społeczeństwie,  historia, język obcy wpisany na świadectwie jako przedmiot obowiązkowy

Klasa medialno – kulturowa objęta jest autorskim programem poszerzającym wiadomości z zakresu historii sztuki, mediów, filmu teatru. 
Zdobyte wiadomości możesz uzupełniać korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych, m. in. koła teatralnego, kabaretu, dyskusyjnego klubu filmowego.

Dodatkowym atutem tej klasy jest zwiększona ilość godzin języka angielskiego oraz możliwość nauki języka hiszpańskiego.

W tej klasie przygotowujemy do studiów na kierunkach: szkoły artystyczne, kulturoznawstwo, teatrologia, historia sztuki i inne.