1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Podczas uroczystości inauguracyjnej wszystkich uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 106 powitała Pani Dyrektor Elżbieta Gęsina. Międzyszkolne Koło Teatralne „Theatrum Mundi" przygotowało zaś spektakl multimedialny pt. „Oto dziś dzień krwi
i chwały. Taka jest nasza historia". Spektakl poświęcony był ważnym dla naszego kraju wydarzeniom, których rocznice przypadają w tym roku szkolnym, m.in. zdobyciu Pskowa, obronie Chocimia, bitwom powstania listopadowego: pod

 Stoczkiem, Wawrem, Olszynką Grochowską, Ostrołęką, Białołęką i Pragą, uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, wprowadzeniu stanu wojennego.
Ten historyczny kalejdoskop uzupełnił z pewnością naszą wiedzę i pobudził do refleksji. Wszak historia Polski jest szczególna.

Doświadczyliśmy wspaniałych zwycięstw i druzgocących klęsk, byliśmy potęgą i narodem bez własnego kraju, wiele pokoleń złożyło ofiarę krwi, abyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością.