15-LECIE CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta

W dniach 18-19 października w Zespole Szkól nr 106 miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Społeczność CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta  była gospodarzem XIV Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół i obchodziła jubileus 15-lecia istnienia.
            Tegoroczne spotkanie uczniów i nauczycieli zaszczycili swoją obecnością Goście Honorowi – najbliższa rodzina Zbigniewa Herberta: pani Katarzyna Herbert – żona Poety i Pani Halina Herbert- Żebrowska - Jego siostra.

Przybyli także Maria Dzieduszycka – prezes Zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta, zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka – Piotr Jaworski, naczelnik  Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Białołęka – Joanna Lubbe, przedstawiciele innych wydziałów, dyrektorzy białołęckich placówek oświatowych, radni , rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz delegacje 17. szkół herbertowskich z całej Polski.

W części pierwszej uroczystości wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymały je:  dyrektor CV Liceum CV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie  Elżbieta Gęsina oraz nauczycielka języka polskiego Anna Brodawka. Te najwyższe odznaczenia resortowe, wręczone przez Prezesa Klubu Herbertowskich Szkół Wojciecha  Kalickiego, zostały przyznane za zasługi dla oświaty i wychowania, a w szczególności za propagowanie, upowszechnianie wiedzy o twórczości Zbigniewa Herberta.

            Tradycją kolejnych zjazdów są konkursy adresowane do uczniów  związane z twórczością Patrona. Hasłem tegorocznych zmagań literackich i multimedialnych były: Śródziemnomorskie  inspiracje  w twórczości Zbigniewa Herberta.  Temat konkursu powiązany został  z innymi przedsięwzięciami , uświetniającymi uroczystości Zjazdowe, czyli wykładem  profesora  Jacka Kopcińskiego „Dlaczego Sokrates Herberta był poetą?" i  spektaklem  grupy teatralnej „Theatrum mundi" pt: „Jaskinia filozofów" w reżyserii Aldony Narkiewicz.

            Uczestnicy Zjazdu w czasie zwiedzania szkoły mogli obejrzeć nagrodzone prace, poznać układ  i przeznaczenie sal lekcyjnych, podziwiać architekturę budynku, bogate wyposażenie pracowni, nowoczesne wnętrze. Goście nie szczędzili słów uznania i zachwytu.

            Jubileusz 15 – lecia liceum był powodem do wspomnień oraz podsumowań. Przeszłość i teraźniejszość pokazywał film nakręcony przez młodzież.
CV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie powstało  w 1997 roku  jako jedyna szkoła ogólnokształcąca w dzielnicy Białołęka. Budynek szkoły mieścił się wówczas na ulicy Fleminga. 29 października 1999 roku w rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta szkole nadano imię Poety. Od tego czasu ważną uroczystością w szkole są coroczne obchody Dnia Patrona.

W 2005 roku CV Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta i Gimnazjum nr 122 im. Charlesa de Gaulle'a połączono w Zespół Szkół nr 106. Obydwie szkoły mieszczą się w  nowoczesnym budynku przy ulicy Vincenta van Gogha 1 , gdzie swoje miejsce znalazły także: Białołęcki Ośrodek Kultury i Czytelnia Naukowa.
Kolejni dyrektorzy liceum:
Andrzej Kosieniak - 1997 – 2001
Elżbieta Gęsina - 2001 – 2005
Alicja Małecka-Mierzwa - 2005 – 2009
Elżbieta Gęsina - od września 2009


Trudne warunki w budynku przy  ulicy Fleminga, nadanie imienia, Zjazd Założycielski, Festiwale Herbertowskie, spotkania z Rodziną Poety, przeniesienie do nowej siedziby, stworzenie Izby Tradycji, organizowanie Dni Patrona, udział w konkursach i przedsięwzięciach dotyczących twórczości Zbigniewa Herberta, szkolny wolontariat, Piknik Naukowy, przedstawienia teatralne i kabaretowe – to wybrane hasła z dziejów szkoły. Spośród licznego Grona Pedagogicznego pięciu nauczycieli pracuje od momentu powstawania liceum do dziś . Są to: dyrektor szkoły Elżbieta Gęsina oraz Anna Brodawka, Barbara Józefowska, Mariola Tłuchowska, Krzysztof Złamański.  Wszyscy zostali uhonorowani bukietami kwiatów, otrzymali gratulacje i podziękowania za dotychczasową pracę.

W godzinach popołudniowych poczty sztandarowe oraz delegacje uczniów i nauczycieli  udały się na Cmentarz Powązkowski, by uczcić pamięć Zbigniewa Herberta; złożyć kwiaty, zapalić znicze na grobie Patrona.
Kolejnego dnia uczestnicy Zjazdu zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego i zabytki stolicy.