20 lutego 2013 roku w budynku Zespołu Szkół Nr 106 odbyła się IX Konferencja Nauczycieli Historii i Języka Polskiego pod hasłem: „Wokół powstania styczniowego”.

Temat konferencji, podyktowany obchodzoną  w tym roku rocznicą wybuchu powstania styczniowego, pozwoliły zgłębić zorganizowane wykłady i warsztaty:

 „Międzynarodowe uwarunkowania powstania styczniowego”
                                      dr Piotr Szlanta – adiunkt na  Uniwersytecie  Warszawskim, autor
                                      podręczników do historii
„Nieromantyczne powstanie"

                                      Wojciech Kalwat – redaktor „Mówią wieki”, autor podręczników

                                      do historii i książki „Kampania Langiewicza 1863"

„Mit czy dokument – powstanie styczniowe w sztuce”

                                    Bożena  Pysiewicz, historyk sztuki,  Muzeum Narodowe w Warszawie                                                    

 „Polska Golgota’’

                                 warsztaty prowadzone przez doradców metodycznych m.st. Warszawy

                                 w zakresie historii  (Hannę Wach ) i języka polskiego (Joannę Wenek)