Popularność uczelni  wśród absolwentów w roku 2013.Nazwa uczelni

Klasa 3A

Klasa 3B

Klasa 3C

Ogółem

Uniwersytet Warszawski

2

7

5

14

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

4

2

4

10

Akademia Obrony Narodowej

1

3

3

7

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

3

-

2

5

Warszawski Uniwersytet Medyczny

-

4

-

4

Akademia Wychowania Fizycznego

3

-

1

4

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

-

2

-

2

Akademia Teatralna

-

-

1

1

Politechnika Warszawska

1

-

-

1

Inne

10

1

7

18