Dnia 14. października 2013 r. podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Podczas uroczystego apelu Samorząd Uczniowski powitał klasy pierwsze w naszej społeczności szkolnej i przekazał gospodarzom klas symboliczne upominki w postaci certyfikatów.