DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Dnia 13 października 2014 r. w Zespole Szkół nr 106 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych. Część artystyczną opracowały: Pani Anna Arciszewska
i Pani Małgorzata Szyłak-Szydłowska. Oprawą muzyczną zajęła się Pani Beata Cisek-Zimnicka.

W spektaklu wzięli udział uczniowie z klas: IIIe i IIId gimnazjum oraz z Ia liceum.

Podczas części oficjalnej uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

Życzymy Im , aby że słowa złożonej przysięgi spełniły się i na długo pozostały w Ich pamięci.

Mamy nadzieję, że będą dobrze czuć się w murach ZS nr 106.

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli część artystyczną poświęconą szkole i nauczycielom. Fragmenty utworu pt. „Ferdydurke” W. Gombrowicza rozbawiły uczniów, ale także zmusiły do refleksji nad ważną rolą szkoły , nauczyciela i ucznia.

Uczniowie mogli wybrać się w podróż przez różne epoki literackie, aby poznać funkcję dydaktyki na przestrzeni wieków. Dziś szkoła jest nowoczesna, interdyscyplinarna, ulega przekształceniom, ma też swoje osiągnięcia, radości. Duże wrażenie na uczestnikach uroczystości zrobiła prezentacja multimedialna ukazująca naszą szkołę widzianą oczami uczniów. Wyrażali się oni pozytywnie o niej.

Widzowie z zachwytem oglądali także taniec współczesny w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczennic z klasy IIId gimnazjum.

Następnie uczniowie złożyli życzenia dyrekcji ZS nr 106 i nauczycielom, nawiązując do słów B. Conklina, iż :

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć
i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych
do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania”

Po uroczystości głos zabrała Pani Elżbieta Gęsina, Dyrektor ZS nr 106, aby złożyć życzenia nauczycielom, pracownikom szkoły oraz ,żeby przywitać uczniów klas pierwszych , zachęcają c Ich , aby każdego dnia wypełniali słowa złożonej przysięgi.