Udział w III edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”

Od września do listopada Samorząd Uczniowski  Liceum i Gimnazjum prowadził zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Zebrane telefony zostały przekazane firmie EKOPHONE. Szkoły, które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne, mają szansę otrzymać cyfrowe aparaty fotograficzne firmy Canon. Czekamy na wyniki edycji jesiennej.