Zachęcamy naszych uczniów do korzystania z poradnika prawnego dla młodzieży
https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/