„Polska Chemia w Mieście Wolności”

 W dniach 21 – 25 września 2015r. odbył się 58  Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tegoroczna edycja odbyła się Mieście Wolności, czyli Gdańsku. 

W tym corocznym wydarzeniu udział biorą wybitni polscy naukowcy z dzieciny chemii. Jest to znakomite miejsce nie tylko aby zaprezentować swój dorobek naukowy poprzez wygłoszenie wykładu, komunikatu lub poprzez wzięcie udziału w sesji posterowej, ale także czas aby wymienić się poglądami w różnych dziedzinach chemii.

W tegorocznym Zjeździe udział wziąłem także ja razem z innymi członkami Pracowni Elektroanalizy Chemicznej Laboratorium Elektrochemii Nowych Materiałów.

Laboratorium, gdzie od ponad roku odbywam staż naukowy, zajmuję się nanotechnologią, a dokładniej wytwarzaniem czystych nanostruktur metalicznych o strukturze warstwowej, np. typu Core-shell.

Wziąłem udział w sesji posterowej sekcji elektrochemii, w której zaprezentowałem plakat pt.: „Procesy elektrosorpcji wodoru w monowarstwach palladu osadzonych na nanocząstkach platyny”. Wzięcie udziału w ogólnopolskiej konferencji PTChem-u, którego jestem członkiem, było to dla mnie wielkim zaszczytem, a także dobrą okazją do zawiązania nowych, interesujących znajomości.

Hubert Szabat, 2B LO