Dyrektor Zespołu nr 106 informuje, że od roku szkolnego 2016/17, szkoła nie będzie zawierać grupowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.