Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Szkoły zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO