W roku 2017 nasza placówka edukacyjna dołączyła do programu Unii Europejskiej POWER, mobilność kadry edukacyjnej.

Nauczyciele biorący w nim udział odwiedzili m.in.; Anglię, Austrię, Francję, Irlandię, Maltę, Włochy.

Nauczyciele językowcy wzięli udział w programie trwającym dwa tygodnie, na którym doskonalili swój warsztat językowy z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Natomiast pozostali nauczyciele wyjechali dwa razy po dwa tygodnie. Podczas tych wyjazdów uczyli się języka angielskiego w lokalnych szkołach językowych oraz obserwowali lekcje w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, m.in. z chemii, wychowania fizycznego, informatyki i religii.

Podczas tych wyjazdów wszyscy mieli okazję zapoznać się z przedstawicielami innych narodowości, kultur, wyznań.

Wystawa miała na celu przybliżenie społeczności szkolnej oraz gościom Białołęckiego Ośrodka Kultury tematyki wielokulturowości europejskiej.