Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do CV Liceum Ogólnokształcącego zostaną wywieszone w dn. 16.07.2019 o godz. 9.00