Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019r. w godzinach:

9.00 -  klasy pierwsze (absolwenci gimnazjów)- sala widowiskowa

10.00 – klasy pierwsze (absolwenci szkół podstawowych)- sala widowiskowa

10.00 – klasy drugie i trzecie ( w salach lekcyjnych z wychowawcami).