XXII Ogólnopolski Festiwal Herbertowski – pod honorowym patronatem Pani Katarzyny Herbert

- Żony Poety - został zorganizowany pod hasłem:   „Przedmioty jako nośnik pamięci w twórczości Zbigniewa Herberta”.Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice. Jury oceniło nadesłane prace i ogłosiło werdykt. 

W kategorii  plastycznej – szkół ponadpodstawowych - III miejsce przyznano Annie Dokudowicz z klasy 1E za pracę inspirowaną utworem Samobójca, a Alicja Radzik z klasy 2C za pracę inspirowaną wierszem Biały kamień otrzymała wyróżnienie. Obydwu autorkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. W imieniu organizatorów – opiekun etapu szkolnego – Anna Brodawka

FESTIWAL LINK

 

Alicja Radzik- Biały Kamień

 

 

 

Anna Dokudowicz- Samobójca