Z inicjatywy ucznia klasy trzeciej, powstała grupa dedykowana sprzedaży i zakupowi podręczników w ramach CV Liceum Ogólnokształcącego. Link do grupy