13 października 2022 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z inicjatywy uczniów zorganizowany został wyjątkowy koncert oraz słodki poczęstunek dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Utalentowani artyści słowem i piosenką uświetnili ten szczególny dzień. Na scenie Białołęckiego Ośrodka Kultury usłyszeliśmy pięknie zaśpiewane utwory w języku angielskim i francuskim. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia i podziękował za ich poświęcenie i codzienny trud pracy z młodzieżą. W tym dniu wszyscy uczniowie przyszli ubrani na galowo. Atmosfera uroczystości była wyjątkowa. Uczniowie wykazali się wielkim zaangażowaniem i w ten sposób docenili pracę swoich nauczycieli.