Uczennice naszego liceum zostały laureatkami VII Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta, organizowanego pod honorowym patronatem Pani Katarzyny Herbert.

W VII Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta, w kategorii prace plastyczne, trzy pierwsze nagrody przypadły uczennicom CV Liceum Ogólnokształcącego:

I miejsce - Zuzanna Mirkowska z IVF, za odwołującą się do stylistyki ikon bizantyjskich pracę do wiersza „Siódmy anioł”

II miejsce - Pola Ruszczyńska z IG, za niepokojącą, malarską interpretację wiersza „Ścieżka”;

III miejsce- Wiktoria Ząbczyńska z IC , za grafikę komputerową do wiersza  „Siódmy anioł”.

Dziękujemy również pozostałym uczestniczkom za reprezentowanie naszej szkoły oraz piękne i poruszające interpretacje malarskie wierszy Zbigniewa Herberta:

Paulinie Grotowskiej z IC (Nike, która się waha), Alicji Radziki z IIIC (Harfa), Zofii Olszewskiej z IVC (Jesień sprawiedliwa), Izabeli Petri z IC (Dwie krople, lasy płonęły), Hannie Dzido z ID (Nike, która się waha). Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy. Wszystkich uczniów zapraszamy do oglądania prac na wystawie szkolnej.

Dziękujemy pani Beacie Zimnickiej- Cisek, za opiekę merytoryczną nad przygotowaniem do konkursu.