W tegorocznej edycji GÓRY GROSZA Samorządu Uczniowski CV LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie zebrał 36,5 kg monet o wartości 121 193 gr.

Serdecznie dziękujemy reprezentantom klas za wzorową frekwencję na dyżurach z puszką w listopadzie i grudniu oraz uczniom, którzy wzięli udział w segregowaniu i ważeniu monet.

Zebrane pieniądze przekażemy Towarzystwu Nasz Dom na pomoc psychologiczną i rzeczową dla dzieci, które jej potrzebują i tych które nie wychowują się w swojej rodzinie.

Pieczę nad zbiórka sprawowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Marta Rogalska i Barbara Kowalik