W dniu 16 czerwca 2023 roku klasa 3C zwiedzała wraz z przewodnikiem Muzeum Historii Żydów Polskich - Polin.

Muzeum jest bardzo rozległe i bogate w eksponaty, przedstawia historię od przybycia ok. 960 roku na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców, przez początki żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej (tj. także na obecnym terytorium Litwy, Białorusi, Ukrainy i zachodniej części Rosji) -  aż po historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP.

Słowo „Polin” („Polska” w języku hebrajskim), nawiązuje do legendy o tym, jak uciekający przed prześladowaniami na zachodzie Europy Żydzi przybyli na tereny obecnej Polski. Miejsce, do którego dotarli, nazwali – jak podpowiedział im głos, który usłyszeli z nieba – Po-lin (pol. „tutaj odpoczniesz”). W ten sposób Polska na tysiąc lat stała się ich największym europejskim domem.

Zwiedzanie wystawy stałej to pokonanie czterech kilometrów ekspozycji – ale było warto. Muzeum jest nowoczesne, wykorzystuje różnorodne sposoby przekazu i zainteresowania zwiedzającego. Na przykład - czytanie, słuchanie, towarzysząca muzyka, filmy, fragmenty zapisów historycznych, zdjęcia, sale tematyczne, ale także samodzielne wykonanie druków, jak w czasach reformacji, czy możliwość siedzenie na replice tronu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Każdy tu mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.