Dnia 27 września 2023 r. klasa 1D z rozszerzonym programem nauczania m. in. geografii brała udział  w warsztatach na Uniwersytecie Warszawskim na temat: „Poznajemy skały”.

Opiekę nad uczniami sprawowała prof. Małgorzatą Szyłak -Szydłowska.

Licealiści  poznali różne rodzaje skał, proces ich powstawania , krzepnięcia czy krystalizacji magmy we wnętrzu Ziemi. Lekcja podejmowała także temat składu chemicznego minerałów. Uczniowie brali udział w różnych doświadczeniach. Jednym z nich było m. in. polewanie brył skalnych wodą z solą i proces dymienia czy parowania cieczy. Uczniowie otrzymali zestawy minerałów i narzędzi potrzebnych do przeprowadzania prac badawczych. Uczyli się rozpoznawać rodzaje skał, dotykając je, polewając czy pocierając o szkło.

Pierwszoklasiści byli bardzo zainteresowani warsztatami. Poszerzyli swoją wiedzę z geografii.

Była to niezwykła i niezapomniana  lekcja , podczas której licealiści uczyli się, doświadczając , odkrywając , eksperymentując.

 

Materiały opracowane przez uczennice klasy 1D