Dnia 26. kwietnia 2024 r. odbyło się przygotowane przez prof. Magdalenę Siembor i prof. Małgorzatę Szyłak-Szydłowską uroczyste pożegnanie absolwentów .

Podczas części oficjalnej nastąpiło uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego przez klasy czwarte przedstawicielom klas trzecim. Następnie przemówienie wygłosiła Pani Elżbieta Gęsina, dziękując w imieniu wicedyrektorów i dyrektora CV LO  za słowa wdzięczności oraz piękne kwiaty otrzymane od czwartoklasistów. Głos także zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Oliwia Kotowska z klasy 3D, która pożegnała absolwentów.

 Część artystyczna  uświetniona została tańcami, piosenkami i koncertem .

Uczniowie klas czwartych przygotowali prezentację zdjęć i przeprowadzili wywiady będące niezwykłą, wzruszającą podróżą sentymentalną .

Bardzo dziękujemy wielu uczniom z klas:

1C, 1D, 1J, 1K, 2F, 2G, 3B, 3D, 3E, 4D oraz prof. Grzegorzowi Kowalskiemu i Jego zespołowi.

Cieszymy się, że w naszej szkole są uczniowie zaangażowani w życie szkoły i chętnie występujący w spektaklach. Gratulujemy sukcesu!