W II semestrze roku szkolnego 2023/2024 Samorządu Uczniowski wziął udział w ogólnopolskiej akcji Gorączka Złota PCK. W holu głównym wystawiona została wielka skarbonka SU, do której uczniowie i nauczyciele wrzucali złote monety o nominałach 1, 2, 5 groszy.
Zebrane w ten sposób środki pomogły sfinansować letni wypoczynek, zakup szkolnych wyprawek i pomocy edukacyjnych dla potrzebujących dzieci.

Dziękujemy wszystkim rozgorączkowanym  za wsparcie akcji!