1 listopada 2020 roku CV im. Zbigniewa Herberta rozpoczęło projekt Erasmus+ pt. „Innowacje językowe w europejskiej szkole”, mobilność kadry edukacji szkolnej.

15 nauczycieli z naszej szkoły będzie uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych, w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języków obcych, zastosowania nowoczesnych technologii, wprowadzania innowacji CLIL – Content and Language Integrated Learning, rozwinięcia europejskiej współpracy projektowej. Wśród nas będą także nauczyciele doskonalący swoją znajomość języka angielskiego.

Udział w projekcie Erasmus+ przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły, promowania dobrych praktyk oraz nawiązania kontaktów międzynarodowych.