CV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie powstało w 1997 roku jako jedyna szkoła ogólnokształcąca w dzielnicy.

Uroczyste nadanie imienia Zbigniewa Herberta nastąpiło 29 października 1999 roku
w rocznicę urodzin Poety.
Od tej daty ważną uroczystością w naszej szkole są obchody Dnia Patrona. 
W 2001 roku szkoła została członkiem - założycielem ogólnopolskiego stowarzyszenia Klub Herbertowskich Szkół, uczestnicząc w zjeździe założycielskim w Lublinie.
W 2005 roku CV Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta i Gimnazjum 122 im. Charlesa de Gaulle’a połączono w Zespół Szkół nr 106.
Od września 2006 roku pełna nazwa naszego liceum brzmi:

CV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta.

Od początku istnienia celem szkoły stało się stworzenie uczniom warunków 
do wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.
Istotnym elementem życia szkolnej wspólnoty jest organizowanie uroczystości z okazji ważnych wydarzeń historycznych oraz świat narodowych i religijnych ( np. Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Święto 3 Maja, Dzień Papieski, Jasełka, Walentynki, Karnawał Wenecki) z udziałem szkolnych grup teatralnych: licealnego Pro et contra i międzyszkolnego Theatrum mundi. Niektóre uroczystości miały charakter środowiskowy, zostały przedstawione publiczności i władzom dzielnicy Białołęka. Nasze koło teatralne szczyci się zdobyciem III miejsca w konkursie teatrów licealnych Teatralia.

Z powodzeniem realizowano innowacje programowe, powstawały klasy autorskie, stworzono możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów 
w kołach przedmiotowych oraz poprzez uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. Służyły temu organizowane w szkole Dni: Unii Europejskiej, Językowe, Talentów, Historii i Kultury Języka, Nauki, Ziemi, 
a także udział w Pikniku Naukowym.

W trosce o coraz wyższy poziom egzaminu dojrzałości liceum brało udział w programie Nowa Matura, prowadząc pilotaże przedmaturalne. Na uwagę zasługuje także uczestnictwo szkoły, jako jednej z czterech placówek w Polsce, w przygotowaniu programu EKO- Klasa pod patronatem firmy Bayer. Osiągnięciem ostatnich lat są realizacje międzynarodowych projektów jeden z nich był prezentowany na Festiwalu Nauki w Bratysławie, kolejny, dotyczący badania czystości wody, prowadzony ze szkołą z San Diego.

Szkoła również zapewnia dobry poziom nauczania języków obcych, które są niezbędnym warunkiem kariery zawodowej. Nowoczesnym rozwiązaniem okazał się pomysł uczenia języka obcego w grupach międzyklasowych na różnym poziomie zaawansowania, co obligatoryjnie wprowadziła dopiero Nowa Podstawa Programowa.

Nie mniej ważnym zadaniem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom – stąd udział w projektach Szkoła wolna od narkotyków oraz Bezpieczne miasto. Bezpieczna szkoła.
Młodzież oprócz zajęć pozalekcyjnych może działać w wolontariacie, współpracując m.in. z Fundacją ,,Świat na tak”. Wielu naszych uczniów wyróżniono i nagrodzono w konkursie ,,Ośmiu Wspaniałych”, a liceum otrzymało Certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie. O działalności rozwijającej samorządność i demokrację świadczy udział kolejnych roczników w warsztatach samorządowych oraz uczestnictwo naszej uczennicy w XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uczniowie liceum realizowali przedsięwzięcia wspierające tożsamość lokalną np. zorganizowali sesję popularnonaukową pod hasłem Dzień Mazowsza, brali udział, ze znaczącymi sukcesami, w konkursach kształtujących regionalizm: Mazowsze to jest mój dom (I nagroda) , Betlejem Białołęckie (II miejsce).

Ważną rolę w historii naszego liceum pełni współpraca z uczelniami. Cyklicznie od 2004 roku odbywają się Białołęckie Konferencje Nauczycieli Historii i Języka Polskiego, gdzie 
o przemianach w powojennej Polsce mówią zaproszeni profesorowie historii, kulturoznawcy, historycy sztuki. 
Uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach z różnych dziedzin pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. 
Kolejne roczniki licealistów zwiedzają Polskę i Europę nie tylko w czasie wycieczek turystycznych, ale także uczestnicząc w wyjazdach naukowych.
Dzięki podpisanej współpracy Ambasadą Republiki Korei, nasi uczniowie polecieli do Korei Południowej, a później gościli kolegów z tego kraju. Porozumienie dotyczy 
m.in. wymiany młodzieży i możliwości bezpłatnego studiowania na wybranym uniwersytecie w Korei.

W zdrowym ciele zdrowy duch - wprowadzają w życie tę antyczną maksymę kluby promujące kulturę fizyczną: Miłośników Dwóch Kółek oraz Klub Biegacza. 
Różnorodne sekcje szkolne dają możliwości wszechstronnego rozwoju i rozwijania sportowych pasji, nie zapominając o grze fair play – jako dewizie nie tylko w sporcie, ale
i w życiu. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna dzielona na trzy sektory, boiska do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia ze skocznią (pełne oświetlenie) oraz
nowoczesna siłownia dają nieograniczone możliwości rozwoju ciała i ducha.
Nowy gmach naszej szkoły to jeden z najnowocześniejszych w Warszawie. 
Został uhonorowany I nagrodą w konkursie SARP w 2006 roku „za znakomite walory przestrzenne…”, które możemy doceniać, spacerując po patio i podziwiając futurystyczny wygląd budynku.

Kolejni dyrektorzy liceum:

Andrzej Kosieniak - 1997 - 2001
Elżbieta Gęsina - 2001 – 2005
Alicja Małecka-Mierzwa - 2005 – 2009
Elżbieta Gęsina - od września 2009


Sposoby poznawania i upowszechniania twórczości Zbigniewa Herberta

Idee i wartości obecne w twórczości Zbigniewa Herberta Patrona naszej szkoły, takie jak „postawa wyprostowana”, „życie z godnością", „bycie odważnym", "nietolerowanie 
zła", „pozostanie wiernym swoim przekonaniom”, „szanowanie prawdy” są ważne dla nas wszystkich – uczniów i nauczycieli, dlatego staramy się realizować je w codziennym, szkolnym życiu. 
Corocznie uczniowie klas pierwszych, przygotowując się do Dnia Patrona, poznają na godzinach wychowawczych i lekcjach języka polskiego biografię i utwory Zbigniewa Herberta, biorą udział w konkursie wewnątrzszkolnym Co wiem o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta?, a grupa teatralna prezentuje spektakle powstałe na podstawie utworów Poety np.: Ars longa vita brevis, Opowiem ci bajkę, Epilog, On będzie Miasto, Rekonstrukcja poety, Pan Cogito, czyli przygody człowieka myślącego.
Na organizowanych w szkole Festiwalach Herbertowskich mieliśmy zaszczyt gościć najbliższą rodzinę Zbigniewa Herberta: Panią Katarzynę Herbert – żonę Poety, Panią Halinę Herbert – Żebrowską - Jego siostrę oraz Pana dra Rafała Żebrowskiego – siostrzeńca Poety. Młodzież naszej szkoły również brała udział w uroczystym odsłonięciu pamiątkowej tablicyna budynku przy ulicy Promenada 21, gdzie mieszkał Zbigniew Herbert, w otwarciu plenerowej wystawy Apostoł w podróży służbowej, poświęconej twórczości Patrona,
a także w warsztatach poetyckich Z Panem Cogito w XXI wiek współorganizowanych z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku. W grudniu 2006 roku, w Pałacu Krasińskich, 
nasi uczniowie byli świadkami przekazania cennego Archiwum Zbigniewa Herberta na rzecz Biblioteki Narodowej. W tej ważnej uroczystości uczestniczyli m.in.: Premier 
Rządu Jarosław Kaczyński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski oraz spadkobierczynie – darczyńcy : Katarzyna Herbert i Halina Herbert – 
Żebrowska.
Co roku młodzież uczestniczy w Mszach św. odprawianych w intencji Patrona, odwiedza też Cmentarz Powązkowski, składając kwiaty na grobie Poety.
Naturalnym zwyczajem stało się również branie z powodzeniem udziału w corocznych konkursach recytatorskich i literackich np. Pan Cogito czyta Herberta poświęconych twórczości Zbigniewa Herberta czy w konkursach na esej o wybranym utworze Poety w ramach wspomnianych już Festiwali Herbertowskich.. 
Delegacje uczniów i nauczycieli naszej szkoły biorą także udział w Zjazdach Klubu Herbertowskich Szkół. 
W szkole powstała Sala Tradycji, w której gromadzone są różne przedmioty związane z Patronem szkoły, wśród których na szczególną uwagę zasługują pamiątki podarowane przez rodzinę Poety, publikacje poświęcone Jego życiu i twórczości, materiały z kolejnych Zjazdów Klubu Herbertowskich Szkół, a także inne świadectwa spotkań z osobą i twórczością Zbigniewa Herberta.


CO NAS WYRÓŻNIA ?

• Oddany do użytku we wrześniu 2005 roku nowoczesny budynek wraz z bogatym zapleczem sportowym (pełnowymiarowa sala gimnastyczna dzielona na trzy sektory, boiska do gier zespołowych ze szs.waw.plztuczną nawierzchnią, bieżnia ze skocznią (pełne oświetlenie)
• Doskonała baza do uprawiania sportu
• Możliwość nauki dwóch języków obcych spośród czterech nauczanych w szkole
• Oddziały dwujęzyczne 
• Możliwość kontynuowania nauki po gimnazjum w liceum w tym samym budynku
• Całodobowa ochrona budynku (profesjonalny monitoring)
• Dobrze przygotowana, kompetentna kadra pedagogiczna 
• Nowoczesne dwie pracownie komputerowe posiadające 32 stanowiska
• Bogato wyposażone także w sprzęt multimedialny pracownie przedmiotowe
• Pomoc pedagogiczno-psychologiczna
• Opieka pielęgniarki 
• Doradztwo zawodowe
• Rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzięki zajęciom pozalekcyjnym
• Realizowanie wraz z nauczycielem własnych pomysłów w ramach dodatkowych zajęć
• Możliwość korzystania z Czytelni Naukowej znajdującej się w tym samym budynku
• Dogodny dojazd z każdej części Warszawy
• Bufet z możliwością wykupienia obiadów
• Możliwość korzystania z oferty Białołęckiego Ośrodka Kultury znajdującego się 
w tym samym budynku