Ze względu na stan epidemii przyjmowanie interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. Nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po obiekcie, a wszelkie sprawy należy załatwiać w sekretariacie szkoły. Wszystkich klientów obowiązuje reżim sanitarny rekomendowany podczas przebywania w publicznych przestrzeniach zamkniętych.