w  CV Liceum Ogólnokształcącym  w roku szkolnym 2023/2024

 

11 września 2023 r.

Zebrania z rodzicami – sprawy organizacyjne, dokumenty szkolne.

11 września 2023 r.

Zebranie z dyrektorem szkoły w klasach maturalnych   (godz. 17.30).

6 listopada 2023 r.

Dzień otwarty dla rodziców – sprawy organizacyjne.

29 stycznia 2024 r.

Dzień otwarty dla rodziców – podsumowanie I
półrocza.

8 kwietnia 2024 r.

Dzień otwarty dla rodziców – sprawy organizacyjne.

- w klasach IV –informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/ nagannymi zachowania.

3 czerwca 2024 r.

Zebrania z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi ocenami zachowania