HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

w  CV Liceum Ogólnokształcącym  w roku szkolnym 2022/2023

 

5 września 2022r.

Zebrania z rodzicami – sprawy organizacyjne, dokumenty szkolne, spotkanie w sprawie realizacji wychowania do życia w rodzinie.

19 września 2022r.

Zebranie z dyrektorem szkoły w klasach maturalnych   (godz. 18.00).

7 listopada 2022r.

Zebrania z rodzicami – sprawy organizacyjne.

23 stycznia 2023r.

Zebrania z rodzicami – sprawy organizacyjne.

3 kwietnia 2023 r.

Zebrania z rodzicami – sprawy organizacyjne.

- w klasach IV –informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/ nagannymi zachowania.

5 czerwca 2023r.

Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i nieodpowiednimi/nagannymi ocenami zachowania